İlkelerimiz ve Değerlerimiz

EKİP

 • Etkili iletişim kurar,
 • Ortak hedefi paylaşır,
 • Yükleri birlikte omuzlar,
 • Mutlu oluruz.

PLANLI

 • Zamanı iyi yönetir,
 • Sistemimizi kurar,
 • İşimizi iyi takip eder,
 • Huzurlu oluruz.

HEDEFLİ

 • Durumu analiz eder,
 • Stratejimizi belirler,
 • Azimle çalışır,
 • Başarılı oluruz.

YENİLİKÇİ

 • Var olanı sorgular,
 • Değişime heyecan duyar,
 • Geleceği hayal eder,
 • Yaratıcı oluruz.

ŞEFFAF

 • Birbirimizi dinler,
 • Fikrimizi söyler,
 • Adaletli davranır,
 • Güvenilir oluruz.

OLUMLU

 • Hayatı sever,
 • Pozitif yaklaşır,
 • Neşe ile çalışır,
 • Keyifli oluruz.

HOŞGÖRÜLÜ

 • Tüm canlıları sever,
 • Farklılıklara saygı duyar,
 • Güzellikleri görür,
 • Ruhumuzu özgürleştiririz.

ÇEVRECİ

 • Yeşili sever,
 • Çevremizi korur,
 • Doğaya katkıda bulunur,
 • Geleceğe umutla bakarız.