Bil Bakalım

Bil Bakalım

A, B, C, D, E, F, G ve H olarak adlandırdığımız 8 çocuk saklambaç oynarken ebe seçmek için sayışmaktadırlar. Bir çember oluşturarak saat yönünde saymaya başlarlar ve her 13. sayıya karşılık gelen çocuk çember dışına çıkar. Bu sayma işi en son çocuk kalana dek sürer.

En sona C adlı çocuk kaldığına göre sayma işlemi hangi çocuktan başlamıştır?

Cevapla